REGULAMENT OFICIAL DE DESFASURARE A CONCURSULUI MECANICUL ANULUI 2021

 

Organizatorul concursului

Organizator al concursului "Mecanicul Anului 2021" (denumit in continuare "Concursul") este S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Tincani nr. 8, bl. Z18, sc. A, et. 10, ap. 66, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/29340/1994, CUI RO6844726, reprezentata legal prin administrator Staicu Mihai Alexandru, numita in cele ce urmeaza "Organizatorul". Termenii si conditiile prezentului Regulament (denumit in cele ce urmeaza "Regulamentul"), asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la Concurs. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, aducand la cunostinta publicului acest fapt prin afisarea modificarilor pe site-ul www.mecaniculanului.ro.

Durata si locul desfasurarii

Concursul va fi compus din trei etape, respectiv: Etapa I si Etapa II (etape de calificare), si Etapa III: Finala. Etapa I se va desfasura in perioada 15.09-30.10.2021.


Etapa I va putea fi parcursa de concurenti online, pe site-ul www.mecaniculanului.ro

Etapa II – va fi compusa din probele online pentru calificarea in semifinalele pentru Proba de Diagnoza si finala pentru Proba de Mecanica. Probele cuprinse in Etapa II se vor desfasura online, la data de 06.11.2021. In scopul participarii la Etapa II, Organizatorul va trimite prin e-mail participantilor calificati in aceasta Etapa un link prin accesarea caruia acestia vor putea accesa paginile de internet pe care se vor desfasura probele aferente Etapei II.

Etapa III – va fi compusa din Semifinala si Finala Probei de Diagnoza si Finala Probei de Mecanica. Probele cuprinse in Etapa III se vor desfasura la Bucuresti, in cladirea Willbrook, la data de 20.11.2021, in cazul in care contextul epidemiologic nu va impune noi restrictii medicale. In cazul in care vor exista restrictii care tin de limitarea numarului participantilor la evenimente, Semifinala si Finala Probei de Diagnoza si Finala Probei de Mecanica ale concursului Mecanicul Anului vor avea loc intr-un studio TV, care va fi stabilit la o data ulteriora si comunicat participantilor. In aceasta situatie, probleme se vor desfsura fara public spectator.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a amana sau chiar anula desfasurarea Etapei III a Concursului Mecanicul Anului 2021 in situatia in care autoritatile publice vor impune anumite restrictii care vor impiedica desfasurarea Concursului sau care vor implica adoptarea unor masuri ce implica costuri pe care Organizatorul le va considera nerezonabile sau care depasesc bugetul alocat de Organizator in scopul derularii Etapei III.

Dreptul de participare

La Concursul initiat de Organizator pot participa persoane fizice, cu varsta minima de 18 ani impliniti la data de 14.09.2021, care respecta conditiile specificate in prezentul Regulament. Nu pot participa angajatii prezenti si fosti angajati ai Organizatorului sau care au detinut anterior aceasta calitate, si nici rudele de gradul I ale acestora (parinti, sot/sotie, copii), dar nici castigatorii marelui premiu la sectiunea Diagnoza din editiile precedente. Participarea la Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament. De asemenea nu pot participa angajati, angajatori sau colegi ai arbitrilor, ai fostilor concurenti care au calitate de arbitri sau ale altor persoane implicate in organizarea sau desfasurarea concursului.

Modul de desfasurare

 

Etapa I:

1.     Pentru a participa la Etapa I a Concursului "Mecanicul Anului 2021", persoanele care indeplinesc conditiile de participare trebuie sa se inscrie online, pe site-ul www.mecaniculanului.ro. Fiecare concurent are dreptul de a completa testul on line ales o singura data. Astfel, concursul Mecanicul Anului 2021 are 2 probe de concurs: Mecanica si Diagnoza. Concurentii care doresc sa participe la sectiunea Diagnoza, vor avea la dispozitie 45 de intrebari si cei care participa la sectiunea Mecanica auto vor raspunde la 45 de intrebari.

2.     Concurentii pot participa numai la o singura Sectiune din cele doua, respectiv concurentii care se inscriu la Sectiunea Diagnoza nu se vor putea inscrie si la Sectiunea Mecanica, si invers.

3.     Fiecare intrebare va avea 3 variante posibile de raspuns, numai una dintre acestea putand fi corecta. Timpul de desfasurare a probelor va fi de:

·        60 de minute pentru sectiunea Mecanica Auto

·        60 de minute pentru sectiunea Diagnoza.
Scopul consta in raspunderea in mod corect la cat mai multe intrebari si acumularea a unui numar cat mai mare de puncte. Fiecare intrebare are 3 variante de raspuns (a, b sau c), cu o singura optiune corecta. Intrebarile se puncteaza cu 1, 2 sau 3 puncte, in functie de gradul de dificultate. Limita de timp pentru a raspunde la intrebarile fiecarei probe este de:, 60 minute pentru sectiunea Mecanica Auto si 60 de minute pentru sectiunea Diagnoza.

         Punctajul maxim ce poate fi obtinut este de:

·         90 puncte la sectiunea Diagnoza,

·         90 de puncte la sectiunea Mecanica

4.      . Concurentii care completeaza testul online se vor inscrie in Concurs pe pagina www.mecaniculanului.ro, iar dupa inscriere vor accesa pagina cu testul online. In acest scop, concurentii trebuie sa completeze informatiile privind numele, prenumele, localitatea si o adresa de e-mail valida. Concurentii care nu furnizeaza aceste informatii sau furnizeaza informatii incorecte / false nu vor fi inscrisi sau vor putea fi descalificati din concurs fara vreo formalitate prealabila. Concurentii vor fi obligati sa aleaga un raspuns la fiecare intrebare. In cazul in care concurentul nu va bifa un raspuns, nu va putea trece la urmatoarea intrebare. Punctajul obtinut va fi afisat doar dupa finalizarea testului. Aplicatia se va bloca dupa trecerea celor 60 minute pentru sectiunea Mecanica Auto si pentru sectiunea Diagnoza, iar totalul punctelor acumulate pana in acel moment va fi afisat in clasament in dreptul fiecarui concurent. Fiecare raspuns corect va avea un punctaj stabilit potrivit grilei de punctaj. In cazul alegerii variantei corecte de raspuns, acesta va fi punctat conform grilei. Clasamentul cu punctajul obtinut de participanti va fi actualizat in timp real pentru concurentii care completeaza testul online. Se vor califica pentru Etapa II primii concurenti care au acumulat in cadrul Etapei I cel mai mare punctaj astfel:

·         50 de concurenti la sectiunea Diagnoza auto,

·         50 de concurenti la sectiunea Mecanica

In cazul in care vor exista mai multi concurenti care au acumulat un punctaj egal cu punctajul participantului calificat pe locul 50(ultimul loc calificant) la sectiunea Diagnoza, cu punctajul participantului calificat pe locul 50(ultimul loc calificant) la sectiunea Mecanica auto, departajarea se va face in functie de timpul in care fiecare concurent aflat la baraj a incheiat concursul. Astfel, concurentii aflati la baraj vor avea ca si criteriu departajator pentru calificarea in finala cel mai scurt timp in care au finalizat testul respectiv.

Calificatii vor fi contactati pe e-mail si telefonic in vederea obtinerea confirmarii la etapa a IIa. In cazul in care unul sau mai multi isi exprima indisponibilitatea participarii, vor fi contactati alti participanti in ordinea punctajului pana la obtinerea numarului de 50 de participanti la sectiunea Diagnoza si 50 de participanti la sectiunea Mecanica pentru semifinala.

Drepturi referitoare la decizia bazata pe prelucrarea automata a raspunsurilor la intrebarile din Etapa I:

i. fiecare participant poate solicita ca raspunsurile sale sa fie verificate de catre o persoana (dreptul la interventia umana);
ii. fiecare participant isi poate exprima punctul de vedere cu privire la rezultatul testului on-line (dreptul de a-si exprima punctul de vedere); si
iii. fiecare participant poate contesta rezultatul testarii (dreptul de a contesta decizia).
Aceste drepturi trebuie exercitate prin trimiterea unei solicitari argumentate la adresa de email: scoala@autototal.ro cel mai tarziu pana la data de 01.11.2021. La primirea unei asemenea cereri Organizatorul va dispune verificarea raspunsurilor de catre un angajat / colaborator extern. Daca, in urma verificarii, se va constata ca punctajul acumulat de solicitant este diferit fata de cel determinat in mod automat de sistemul Organizatorului, atunci participantul va primi punctajul correct iar clasamentul final va fi modificat in consecinta. In orice situatie, Organizatorul va comunica un raspuns la solicitarea participantului in cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii solicitarii.

Etapa II:

Etapa II - Semifinala si Finala probei de Diagnoza si Finala Probei de Mecanica se vor desfasura online, la data de 06.11.2021, intre orele 18.30-19.30 (Proba de Mecanica), si intre orele 20.00-21.00 (Proba de Diagnoza).


Concurentii calificati din Etapa I care nu vor participa la Etapa II nu vor putea fi reprogramati in alta perioada, ei pierzand dreptul de a participa la Etapa II si implicit posibilitatea de a se califica in Etapa II a Concursului.
Etapa II a concursului consta in sustinerea unei probe de tip grila, care va contine 45 de intrebari, intr-un interval de o ora. Concurentii nu vor avea dreptul de a utiliza mijloace de informare, de a se inspira din alte surse sau de a se consulta cu alte persoane pentru a raspunde la intrebari in intervalul respectiv.
Pentru a se verifica respectarea de catre concurenti a acestor reguli, acestia vor fi asistati / verificati de profesorii Academiei auto prin transmisiune live, de aceea este obligatorie accesarea link-ului de concurs cu un dispozitiv care sa aiba camera video. Pentru inscrierea in Etapa II, fiecare concurent trebuie sa prezinte profesorilor Academiei auto actul de identitate prin intermediul camerei video, pentru a se putea verifica identitatea concurentilor. In cazul in care un concurent nu prezinta actul de identitate sau daca persoana care prezinta actul nu corespunde cu persoana din actul de identitate, concurentul respectiv nu va fi inscris in Etapa II sau va putea fi descalificat din concurs fara vreo formalitate prealabila. In cazul in care profesorii sesizeaza concurenti care se inspira din alte surse sau de la alte persoane aflate in incapere, pot recurge la eliminarea concurentilor respectivi, acestia pierzandu-si dreptul de a continua concursul.
La finalul probei, departajarea primilor 10 semifinalisti ( in cazul probei de Diagnoza) si a celor 2 finalisti ( in cadrul probei de Mecanica) se va face tinand cont de punctele obtinute de catre concurenti, in ordine descrescatoare. In cazul unor punctaje identice realizate de concurenti, criteriul de departajare va fi timpul in care intrebarile au fost rezolvate (timpul cel mai scurt fiind cel care va determina calificarea concurentului in etapa urmatoare).

Etapa III:

Etapa III a concursului Mecanicul anului se va desfasura pe data de 20.11.2021, incepand cu ora 18.00.
Orgnizatorul va depune eforturi pentru a asigura respectarea tuturor normelor de igiena / siguranta aplicabile, conform prevederilor legale si recomandarilor medicale specifice perioadei pandemiei Covid 19.
Concursul se va desfasura, in functie de restrictiile legate de raspandirea virusului Covid :

  • Fie in format fizic, cu spectatori, in cladirea Willbrook
  • Fie in format fizic, fara spectatori, intr-un studio de televiziune ce va fi stabilit ulterior si anuntat in timp util concurentilor calificati in aceasta etapa.

Pentru a putea avea acces in locatia unde se va desfasura Etapa III a Concursului, concurentii calificati vor trebui sa prezinte actul de identitate si Certificatul de Vaccinare Covid sau dovada trecerii prin boala in ultimele 180 de zile anterior desfasurarii evenimentului. Dovada trecerii prin boala se poate face doar pe baza documentelor medicale aferente, conform normelor in vigoare. In absenta uneia dintre cele doua dovezi sus-mentionate, participantii vor fi testati cu teste Covid, pe cheltuiala Organizatorului. Accesul la eveniment este interzis persoanelor care nu prezinta unul dintre documentele mai sus mentionate, care refuza testarea in conditiile de mai sus sau care, la testare, primesc rezultat pozitiv. Concurentii care nu indeplinesc conditiile de acces la eveniment vor fi descalificati din concurs, fara nicio alta formalitate prealabila.


Proba pupitrelor- sectiunea Diagnoza

Concurentii nu au voie sa se informeze cu privire la raspunsul corect de la vecinii de concurs sau din orice alte surse. La prima tentativa concurentul va fi avertizat de catre moderator, urmand ca la a doua tentativa sa fie exclus din concurs. Concurentii sunt anuntati in ordine descrescatoare a punctajului obtinut la etapa a IIa.
La Proba pupitrelor, cei 10 concurenti se vor afla in spatele cate unui pupitru unde vor raspunde la un set de 30 intrebari, impartite in 3 capitole a cate 10 intrebari fiecare. Fiecare intrebare are o singura varianta de raspuns corect.Fiecare dintre cei 10 concurenti se va afla in spatele cate unui pupitru dotat cu 3 butoane de raspuns ( A,B si C ), putand astfel selecta raspunsul considerat corect . Concurentii trebuie sa raspunda la fiecare intrebare intr-un interval de 5 secunde.
Vor fi parcurse maximum 6 runde a cate 5 intrebari pentru selectarea celor mai buni 2 concurenti care vor merge in MAREA FINALA. Daca numele acestora va fi cunoscut dupa parcurgerea unui numar mai mic de runde sau de intrebari, proba va lua sfarsit fara a se parcurge toate cele 30 de intrebari + eventuale intrebari de baraj.
Fiecare intrebare are o singura varianta de raspuns corect. Pentru fiecare raspuns corect, concurentul va primi 1 punct, iar fiecare raspuns incorect sau abtinere se puncteaza negativ cu -1 punct. La finalul celor 30 de intrebari, daca exista mai mult de 2 concurenti ramasi in concurs care inregistreaza punctaje egale,se va trece la probe de baraj pentru stabilirea unui numar de doi concurenti care se vor califica pentru Proba practica. Dupa parcurgerea fiecarei runde de 5 intrebari, clasamentul va indica concurentii cu cel mai mic punctaj, concurenti care vor parasi concursul. Acestia pot fi in numar de minim 1 per runda si maxim 3 / per runda. Daca la finalul unei runde de 5 intrebari, mai mult de 3 concurenti se afla la egalitate de puncte avand punctaj minim, se trece la proba de baraj la care participa numai concurentii in cauza, in formatul descris mai jos, pana la stabilirea celor 1,2 sau 3 concurenti care parasesc concursul.
Punctele acumulate dupa fiecare runda de 5 intrebari vor fi resetate la finalului celei de-a 5-a intrebari, in asa fel incat fiecare runda de 5 intrebari va incepe de la punctajul zero pentru concurentii ramasi in concurs.
La proba de baraj, concurentilor li se pune cate o intrebare cu o singura varianta de raspuns corect. La proba de baraj raspunsul este obligatoriu, un raspuns corect aducand calificarea pentru urmatorul pas, atata timp cat situatia de egalitate intre concurentii aflati la baraj nu persista, in timp ce un raspuns gresit aduce eliminarea din competitie. Daca situatia de egalitate persista, se vor pune intrebari pana la departajarea concurentilor.

Proba Practica sectiunea Mecanica Auto

Cei 2 finalisti calificati vor avea de executat o operatiune mecanica standard in acelasi timp. Va castiga cel care va termina primul operatiunea mecanica si care a urmat toti pasii corecti stabiliti de juriu.
Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate in cazul unei eventuale accidentari a vreunuia dintre finalisti in timpul probei practice a finalei Sectiunii Mecanica.

Proba Practica sectiunea Diagnoza

In cadrul probei practice, vor fi aduse doua autovehicule identice care vor prezenta aceeasi defectiune, iar cei doi finalisti vor trebui sa identifice si sa repare defectiunea intr-un interval de timp de 30 de minute. Finalistii vor trage la sorti autovehiculul pe care vor da Proba practica. Primul care va alege va fi concurentul clasat pe locul 1 la proba anterioara. Fiecarui concurent ii este atribuit prin tragere la sorti un arbitru, care va juca si rolul de posesor al masinii in cauza. Concurentul il poate chestiona pe acesta asupra modului de functionare a masinii inaintea ,in timpul si dupa survenirea defectiunii, punand intrebari menite sa scoata in evidenta cat mai multe detalii legate de posibilul defect. Arbitrii vor prezenta la inceputul probei o lista de punctaj a pasilor in care se executa procedura de reparatie. In functie de corectitudinea parcurgerii acestor pasi, concurentii vor acumula puncte sau nu. Va fi declarat castigator al Concursului Mecanicul Anului 2021 finalistul care reuseste sa porneasca primul motorul autovehiculului. In cazul in care in timpul de 30 de minute alocat probei niciunul dintre finalisti nu reuseste sa porneasca motorul autovehiculului, proba se prelungeste cu inca 15 minute. In caz ca nici dupa aceste 15 minute nici unul dintre finalisti nu reuseste sa porneasca motorul autovehiculului, castigatorul va fi desemnat de catre cei 2 arbitri in functie de punctajul acumulat de fiecare dintre finalisti in functie de grila de punctaj la expirarea perioadei de 45 de minute. Concurentul declarat castigator va primi Marele Premiu, respectiv autovehiculul care a facut obiectul reparatiei in cadrul Probei practice -Toyota Aygo. Concurentul aflat pe locul al doilea in finala va primi premiul al doilea, respectiv un tester de diagnoza G-SCAN 3 si dreptul de a participa gratuit la un curs organizat de Scoala pentru mecanici auto AD Auto Total in anul 2022.

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate in cazul unei eventuale accidentari a vreunuia dintre finalisti in timpul probei practice a finalei Sectiunii Diagnoza.

Premiile

Organizatorul va oferi in cadrul Concursului "Mecanicul Anului 2021" premii concurentilor care se vor califica in finalele sectiunilor Diagnoza si Mecanica astfel:
Cei doi concurenti calificati in finala de Diagnoza vor primi urmatoarele premii:
Castigatorul Concursului va primi Marele premiu, constand intr-un autovehicul de tip-ul Toyota Aygo in valoare de 11.450 eur suma ce cuprinde valoare bun, tva si impozit premii aferent. Concurentul aflat pe locul doi va primi Premiul al doilea, constand intr-un tester de diagnoza G -Scan in valoare de 15.213 lei suma ce cuprinde valoare bun, tva si impozit premii aferent .
Tot concurentul de pe locul doi va primi si dreptul de a participa gratuit la un curs organizat de Scoala pentru mecanici auto AD Auto Total in anul 2022.
Cei doi concurenti calificati in finala de Mecanica vor primi urmatoarele premii :
Premiul pentru castigatorul finalei de la sectiunea Mecanica Auto este de 2209 Eur brut, suma ce cuprinde si impozitul premii aferent(209 Eur). Premiul I la sectiunea mecanica (2000 Eur net) va fi platibil in lei la cursul BNR din data platii. Concurentul aflat pe locul doi va primi drept premiu o CHEIE DINAMOMETRICA DIGITALA 1/2'' M12 FUEL ONE KEY Milwaukee in valoare de 2932 lei suma ce cuprinde valoare bunuri, TVA si impozit premii aferent.


Premiile in bani se vor plati in termen de 15 zile de la data desemnarii castigatorului, prin virament bancar. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. Dreptul asupra Marelui premiu apartine persoanei care castiga Concursul, iar dreptul asupra celorlalte premii vor apartine celorlalti finalisti, conform regulilor de mai sus precum si reglementarilor care vor completa prezentul Regulament. Castigatorii trebuie sa ridice premiul intr-un termen de 15 zile de la desemnarea lor drept castigatori in cadrul Concursului "Mecanicul Anului 2021". Neridicarea premiului in acest termen duce la pierderea dreptului de ridicare a premiului. Dreptul de ridicare a premiului se pierde de asemenea in caz de refuz al castigatorului de a beneficia de premiu sau de imposibilitate de validare a respectivului castigator. Pentru validarea castigatorilor este obligatoriu ca acestia sa se identifice cu actul de identitate si sa furnizeze Organizatorului datele necesare completarii tuturor declaratiilor fiscal aferente primirii premiilor. Orice nerespectare a regulamentului duce la anularea automata a rezultatului.

Organizatorul AD Auto Total se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate Castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, fiind in sarcina exclusiva a Castigatorului.
Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite in mod specific de acest Regulament vor fi suportate de catre Castigatori.

Responsabilitatea

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru niciun motiv care ar putea determina imposibilitatea participarii concurentilor la Concursul "Mecanicul Anului 2021" sau a bunei desfasurari a activitatilor descrise in prezentul regulament, ca urmare a unor evenimente de caz fortuit sau de forta majora.

REGULI SI MASURI DE SIGURANTA PENTRU PREVENIREA CONTAMINARII CU NOUL CORONAVIRUS SARS-CoV-2 PE PERIOADA DESFASURARII IN CONDITII DE SIGURANTA SANITARA A CONCURSULUI ,,MECANICUL ANULUI 2021”
1.Masuri si reguli pentru participantii la Etapa III a Concursului ,,MECANICUL ANULUI 2021”: a) Purtarea mastii de protectie care trebuie sa acopere atat gura cit si nasul este obligatorie; b) Nu va fi permis accesul persoanelor care prezinta simptome de infectie respiratorie (tuse, stranut, rinoree, stare generala de sanatate modificata) si nici a celor care inregistreaza temperatura masurata mai mare de 37.30 C; In cazul in care temperatura masurata si inregistrata depaseste 37.30 C,va fi masurata din nou o singura data dupa 2-5 minute; c) Persoanele care refuza verificarea temperaturii sau refuza purtarea mastii nu vor avea acces in locatia in care se desfasoara Concursul,,MECANICUL ANULUI 2021”; d) Mentine si efectueaza frecvent igiena mainilor (cu apa si sapun sau dezinfectant); e) Respecta distantarea sociala de minimum 1,5 m intre persoane si nu mai mult de 15 minute; f) Persoanele care au venit in contact cu o persoana suspecta sau confirmata de infectie cu virusul SARS-CoV-2 au obligatia de a anunta Organizatorul si de a se autoizola la domiciliu; Regulile de mai sus se vor aplica concurentilor, angajatilor Organizatorului precum si tuturor celorlalte persoane care vor avea acces in spatiile unde se va desfasura Etapa III a Concursului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a stabili reguli de igiena si masuri de siguranta suplimentare pentru participarea la Etapa III a Concursului. Aceste reguli si masuri vor fi comunicate tuturor persoanelor care vor dori sa participe cel mai tarziu la data desfasurarii evenimentului. 2. Masuri care privesc Organizatorul Concursului ,,MECANICUL ANULUI 2021”: a) Organizeaza triajul observational al angajatilor, concurentilor si spectatorilor care participa la organizarea si desfasurarea Concursului MECANICUL ANULUI 2021, prin colaborarea cu o institutie specializata b) Pune la dispozitie solutii de dezinfectare; c) Informeaza si instruieste personalul in domeniul sanatatii si igienei si a masurilor de siguranta pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 pe perioada desfasurarii in conditii de siguranta sanitara d) Interzicerea realizarii pliantelor,brosurilor si a altor materiale informative in format fizic; e) Organizatorul Concursului MECANICUL ANULUI 2021 S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L impreuna cu administratorul spatiului gazda vor imparti responsabilitatile pentru diferite activitati si proceduri legate de sanatate si siguranta pe perioada organizarii si desfasurarii Concursului,,MECANICUL ANULUI 2021”; f) Organizatorul Concursului impreuna administratorul spatiului gazda vor face o delimitare clara a spatiului in care se va desfasura evenimentul;

Protectia datelor personale

Societatea AD AUTO TOTAL S.R.L. (denumit in continuare „Operatorul”), cu sediul in Bucuresti, str. Tincani nr. 8, bl. Z18, sc. A, et. 10, ap. 66, sector 6, numar de ordine in Registrul Comertului J40/29340/1994, CUI RO 6844726, cu adresa pentru corespondenta la punctul de lucru din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 96, sector 4 - intrarea prin str. Verzisori nr. 16, este operator al datelor cu caracter personal furnizate de participantii la Concurs. Prelucrarea datelor personale ale participantilor se va realiza in temeiul si cu respectarea prevederilor legislatiei aplicabile, si in special ale Regulamentului 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (denumit in continuare „GDPR”). AD Auto Total SRL prelucreaza datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri: reclama, marketing si publicitate pentru produsele si serviciile promovate de Operator, precum si activitati de public relations. Prelucrarea datelor personale se realizeaza in temeiul consimtamantului participantilor la Concurs, liber exprimat prin completarea si trimiterea formularului de inscriere. Participantii la Concurs vor fi informati in mod detaliat cu privire la prelucrarea datelor personale, si in special cu privire la urmatoarele: identitatea si datele de contact ale operatorului; scopurile si temeiurile legale ale operatiunilor de prelucrare de date; categoriile de date prelucrate, categoriilde de destinatari; existenta unui proces decisional automat si drepturile ce revin persoanelor vizate cu privire la acest proces automat; perioada stocarii datelor; drepturile persoanelor vizate.


ACT ADITIONAL NR. 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL DE DESFASURARE A CONCURSULUI MECANICUL ANULUI 2021

Organizator al concursului "Mecanicul Anului 2021" (denumit in continuare "Concursul"), S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Tincani nr. 8, bl. Z18, sc. A, et. 10, ap. 66, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/29340/1994, CUI RO6844726, reprezentata legal prin administrator Staicu Mihai Alexandru, numita in cele ce urmeaza "Organizatorul", a decis modificarea Regulamentului Concursului astfel:

Etapa II – Calificarile in cadrul probei de Diagnoza si Semifinala Probei de Mecanica se vor desfasura online, la data de 05.11.2021, intre orele 18.00-19.00 (Proba de Diagnoza) si intre orele 20.00-21.00. (Proba de Mecanica),

Toate probele desfasurate in cadrul Etapei II vor fi inregistrate audio – video

Prin participarea la Concurs, toti concurentii iau la cunostinta si isi exprima acordul pentru ca Organizatorul sa inregistreze audio – video toate probele Concursului, precum si sa realizeze filmari, poze, inregistrari audio ale evenimentului, si de asemenea recunosc dreptul acestuia de a folosi toate materialele pozate / filmate / inregistrate prin orice modalitate si pe o durata de timp nelimitata. Toate materialele media vor apartine in totalitate Organizatorului, care le va putea folosi dupa cum va considera de cuviinta, fara a fi necesar vreun acord al concurentilor si fara ca acestia sa poata ridica vreo pretentie cu privire la materialele respective sau la modalitate de folosire a acestor materiale.

Concurentii inteleg si sunt de acord sa respecte drepturile Organizatorului de a inregistra in orice mod Concursul si de a folosi prin orice modalitate materialele inregistrate.

Pentru inscrierea in Etapa II, fiecare concurent trebuie sa prezinte Organizatorilor actul de identitate prin intermediul camerei video, pentru a se putea verifica identitatea concurentilor. In cazul in care un concurent nu prezinta actul de identitate sau daca persoana care prezinta actul nu corespunde cu persoana din actul de identitate, concurentul respectiv nu va fi inscris in Etapa II sau va putea fi descalificat din concurs fara vreo formalitate prealabila.

Identificarea concurentilor se va realiza in mod individual. Dupa identificarea concurentilor, acestia vor primi un link pentru a se putea conecta si participa la Etapa nr. 2

Etapa a III-a a Concursului se va desfasura intr-un studio de televiziune ce va fi stabilit ulterior si anuntat in timp util concurentilor calificati in aceasta etapa.

Toate probele desfasurate in cadrul Etapei III vor fi inregistrate audio – video iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a difuza inregistrarea realizata prin orice mijloace de comunicare publica.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data de desfasurare a Etapei III a Concursului in functie de evolutia situatiei medicale, a pandemiei Covid 19 si de masurile adoptate de autoritatile publice si care vor fi aplicabile la data desfasurarii Etapei III.

In consecinta, Organizatorul nu va putea fi tinut raspunzator pentru modificarea datei de desfasurare a Etapei III si/sau pentru amanarea desfasurarii acestei Etape a Concursului, iar concurentii care nu vor putea participa la Etapa III din motivul amanarii sale nu vor putea fi reprogramati in alta perioada, ei pierzand dreptul de a participa la Etapa III si dreptul de a participa la Concurs si de a obtine premiile.

Toate prevederile Regulamentului care sunt contrare prezentului Act aditional sunt abrogate si nu mai produc niciun efect.

Prezentul Act aditional la Regulament a fost adus la cunostinta publicului prin afisarea modificarilor pe site-ul www.mecaniculanului.ro.


ACT ADITIONAL NR. 2 LA REGULAMENTUL OFICIAL DE DESFASURARE A CONCURSULUI MECANICUL ANULUI 2021

Organizator al concursului "Mecanicul Anului 2021" (denumit in continuare "Concursul"), S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Tincani nr. 8, bl. Z18, sc. A, et. 10, ap. 66, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/29340/1994, CUI RO6844726, reprezentata legal prin administrator Staicu Mihai Alexandru, numita in cele ce urmeaza "Organizatorul", a decis modificarea Regulamentului Concursului astfel:

Etapa a III-a a Concursului se va desfasura la urmatoarea locatie: Hotel Caro, Bucuresti

Data desfasurarii va fi: 02.04.2022, incepand cu ora 14.00.

Etapa a III-a se va desfasura fara participarea publicului si va fi inregistrata audio – video.

Toate probele desfasurate in cadrul Etapei III vor fi inregistrate audio – video iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a difuza inregistrarea realizata prin orice mijloace de comunicare publica, inclusiv prin publicarea acestor inregistrari pe canalele de social media ale Organizatorului.

Prin participarea la Concurs, toti concurentii iau la cunostinta si isi exprima acordul pentru ca Organizatorul sa inregistreze audio – video toate probele Concursului, precum si sa realizeze filmari, poze, inregistrari audio ale evenimentului, si de asemenea recunosc dreptul acestuia de a folosi toate materialele pozate / filmate / inregistrate prin orice modalitate si pe o durata de timp nelimitata. Toate materialele media vor apartine in totalitate Organizatorului, care le va putea folosi dupa cum va considera de cuviinta, fara a fi necesar vreun acord al concurentilor si fara ca acestia sa poata ridica vreo pretentie cu privire la materialele respective sau la modalitate de folosire a acestor materiale.

Concurentii inteleg si sunt de acord sa respecte drepturile Organizatorului de a inregistra in orice mod Concursul si de a folosi prin orice modalitate materialele inregistrate, inclusiv prin difuzarea lor publica.

Desfasurarea semifinalei de Diagnoza ( proba pupitrelor) se modifica astfel:

Concurentii nu au voie sa se informeze cu privire la raspunsul corect de la vecinii de concurs sau din orice alte surse. La prima tentativa concurentul va fi avertizat de catre moderator, urmand ca la a doua tentativa sa fie exclus din concurs. Concurentii sunt anuntati in ordine descrescatoare a punctajului obtinut la testul scris. La Proba pupitrelor, cei 10 concurenti se vor afla in spatele cate unui pupitru unde vor raspunde la un set de 30 intrebari, impartite in 3 capitole a cate 10 intrebari fiecare. Fiecare intrebare are o singura varianta de raspuns corect. Pentru fiecare raspuns corect, concurentul va primi 1 punct, ,pentru fiecare raspuns incorect se puncteaza negativ cu -1 punct iar lipsa unui raspuns la o intrebare va fi punctata cu 0 puncte. La finalul celor 30 de intrebari, primii doi concurenti care au obtinut punctajele cele mai mari se vor califica pentru Proba practica. In cazul in care exista mai multi concurenti cu punctaje egale, astfel incat nu exista o departajare a primilor doi concurenti de ceilalti, concurentii aflati la egalitate participa la o proba de baraj, care stabileste calificatii in faza urmatoare. La proba de baraj, concurentilor li se pune cate o intrebare cu o singura varianta de raspuns corect. De data acesta raspunsul este obligatoriu, un raspuns corect aducand calificarea pentru urmatorul pas, atata timp cat situatia de egalitate intre concurentii aflati la baraj nu persista, in timp ce un raspuns gresit aduce eliminarea din competitie. Daca situatia de egalitate persista, se vor pune intrebari pana la departajarea concurentilor. Concurentii nu au voie sa se informeze cu privire la raspunsul corect de la vecinii de pupitru sau din orice alte surse. La prima tentativa concurentul va fi avertizat de catre moderator, urmand ca la a doua tentativa sa fie exclus din concurs. Primii 2 concurenti vor fi astfel calificati la Proba practica in urma Probei Pupitrelor sau a barajului.

Toate prevederile Regulamentului care sunt contrare prezentului Act aditional sunt abrogate si nu mai produc niciun efect.

Prezentul Act aditional la Regulament a fost adus la cunostinta publicului prin afisarea modificarilor pe site-ul www.mecaniculanului.ro.

Organizator

S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L.

Reprezentat de administrator Staicu Mihai Alexandru