REGULAMENT OFICIAL DE DESFASURARE A CONCURSULUI MECANICUL ANULUI 2023

 

Organizatorul concursului

Organizator al concursului "Mecanicul Anului 2023" (denumit in continuare "Concursul") este S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Tincani nr. 8, bl. Z18, sc. A, et. 10, ap. 66, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/29340/1994, CUI RO6844726, reprezentata legal prin administrator Staicu Mihai Alexandru, numita in cele ce urmeaza "Organizatorul". Termenii si conditiile prezentului Regulament (denumit in cele ce urmeaza "Regulamentul"), asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la Concurs. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, aducand la cunostinta publicului acest fapt prin afisarea modificarilor pe site-ul www.mecaniculanului.ro.

Durata si locul desfasurarii

Concursul va fi compus din trei etape:


Etapa I si Etapa II - calificare in finala si Etapa III - Finala.

Etapa I se va desfasura pentru toate sectiunile concursului in perioada 21 septembrie - 3 noiembrie 2023.

Etapa II va avea loc astfel:

 • Pentru sectiunea Diagnoza si sectiunea Mecanica- 18.11.2023 in Cluj, compexul Wonderland, Str. Feleacu nr. 5A-H

 • Pentru sectiunea Vopsitorie- 10.11.2023 intr-o locatie de tip service auto, in cadrul sediului AD Auto Total SOS. BERCENI NR. 104, SECTOR 4, in incinta IMGB Bucuresti.

 • Proba de vulcanizare nu va avea o etapa II de calificare in finala, cei 2 concurenti calificati in urma etapei I vor participa direct in etapa III, finala.

  • Etapa III se va desfasura in Cluj, compexul Wonderland, Str. Feleacu nr. 5A-H noiembrie 2023.

   Dreptul de participare

   La Concursul initiat de Organizator pot participa persoane fizice, cu varsta minima de 18 ani impliniti la data de 20.09.2023, care respecta conditiile specificate in prezentul Regulament. Nu pot participa angajatii prezenti si fosti angajati ai Organizatorului sau care au detinut anterior aceasta calitate, si nici rudele de gradul I ale acestora (parinti, sot/sotie, copii), dar nici castigatorii marelui premiu la toate sectiunile din editiile precedente. Participarea la Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament. De asemenea nu pot participa angajati, angajatori sau colegi ai arbitrilor, ai fostilor concurenti care au calitate de arbitri sau ale altor persoane implicate in organizarea sau desfasurarea concursului

   Modul de desfasurare

    

   Etapa I:

   1.     Pentru a participa la Etapa I a Concursului "Mecanicul Anului 2023", persoanele care indeplinesc conditiile de participare trebuie sa se inscrie online, pe site-ul www.mecaniculanului.ro. Fiecare concurent are dreptul de a completa testul on line ales o singura data. Astfel, concursul Mecanicul Anului 2023 are 4 probe de concurs: Mecanica, Diagnoza, Vulcanizare, Vopsitorie.


   Concurentii care doresc sa participe concurs vor avea la dispozitie la sectiunea:

   • Diagnoza: 45 de intrebari;

   • Mecanica auto: 45 de intrebari;

   • Vopsitorie: 20 de intrebari;

   • Vulcanizare: 30 de intrebari;


   2.     Concurentii pot participa numai la o singura Sectiune din cele patru, spre exemplu concurentii care se inscriu la Sectiunea Diagnoza nu se vor putea inscrie la una dintre celalate 3 sectiuni, si invers.

   3.     Fiecare intrebare va avea 3 variante posibile de raspuns, numai una dintre acestea putand fi corecta. Timpul de desfasurare a probelor va fi de:

   ·        60 de minute pentru sectiunea Mecanica Auto;

   ·        60 de minute pentru sectiunea Diagnoza;

   ·        45 de minute pentru sectiunea Vulcanizare;

   ·        20 de minute la sectiunea Vopsitorie;


           Scopul consta in raspunderea in mod corect la cat mai multe intrebari si acumularea a unui numar cat mai mare de puncte. Fiecare intrebare are 3 variante de raspuns (a, b sau c), cu o singura optiune corecta. Intrebarile se puncteaza cu 1, 2 sau 3 puncte, in functie de gradul de dificultate. Limita de timp pentru a raspunde la intrebarile fiecarei probe este de:, 60 minute pentru sectiunea Mecanica Auto si 60 de minute pentru sectiunea Diagnoza, 45 de minute pentru sectiunea Vulcanizare si 20 de minute pentru sectiunea Vopsitorie.

            Punctajul maxim ce poate fi obtinut este de:

   ·         90 puncte la sectiunea Diagnoza;

   ·         90 de puncte la sectiunea Mecanica;

   ·         30 de puncte la sectiunea Vulcanizare;

   ·         20 de puncte la sectiunea Vopsitorie;

   4.      Concurentii care completeaza testul online se vor inscrie in Concurs pe pagina www.mecaniculanului.ro, iar dupa inscriere vor accesa pagina cu testul online. In acest scop, concurentii trebuie sa completeze informatiile privind numele, prenumele, localitatea si o adresa de e-mail valide. Concurentii care nu furnizeaza aceste informatii sau furnizeaza informatii incorecte / false nu vor fi inscrisi sau vor putea fi descalificati din concurs fara vreo formalitate prealabila. Concurentii vor fi obligati sa aleaga un raspuns la fiecare intrebare. In cazul in care concurentul nu va bifa un raspuns, nu va putea trece la urmatoarea intrebare. Punctajul obtinut va fi afisat doar dupa finalizarea testului. Aplicatia se va bloca dupa trecerea timpului acordat pentru fiecare sectiune, iar totalul punctelor acumulate pana in acel moment va fi afisat in clasament in dreptul fiecarui concurent care se califica pana in acel moment in etapa urmatoare. Concurentii care nu intrunesc punctele necesare pentru calificare, nu vor fi afisati in clasament. Fiecare raspuns corect va avea un punctaj stabilit potrivit grilei de punctaj. In cazul alegerii variantei corecte de raspuns, acesta va fi punctat conform grilei. Clasamentul cu punctajul obtinut de participanti va fi actualizat in timp real pentru concurentii care completeaza testul online. Se vor califica pentru Etapa II primii concurenti care au acumulat in cadrul Etapei I cel mai mare punctaj astfel:

   ·         50 de concurenti la sectiunea Diagnoza auto;

   ·         50 de concurenti la sectiunea Mecanica;

   ·         2 concurenti la sectiunea Vulcanizare;

   ·         5 concurenti la sectiunea Vopsitorie;

   In cazul in care vor exista mai multi concurenti care au acumulat un punctaj egal cu punctajul participantului calificat pe locul 50(ultimul loc calificant) la sectiunea Diagnoza, cu punctajul participantului calificat pe locul 50(ultimul loc calificant) la sectiunea Mecanica auto, cu punctajul participantului calificat pe locul 2 (ultimul loc calificant) la sectiunea Vulcanizare auto, cu punctajul participantului calificat pe locul 5 (ultimul loc calificant) la sectiunea Vopsitorie auto departajarea se va face in functie de timpul in care fiecare concurent aflat la baraj a incheiat concursul. Astfel, concurentii aflati la baraj vor avea ca si criteriu departajator pentru calificarea in finala cel mai scurt timp in care au finalizat testul respectiv.

   Calificatii vor fi contactati pe e-mail si telefonic in vederea obtinerea obtinerii confirmarii in etapa a IIa. In cazul in care unul sau mai multi isi exprima indisponibilitatea participarii, vor fi contactati alti participanti in ordinea punctajului pana la obtinerea numarului maxim de participanti de la fiecare categorie.

   Drepturi referitoare la decizia bazata pe prelucrarea automata a raspunsurilor la intrebarile din Etapa I:

   i. fiecare participant poate solicita ca raspunsurile sale sa fie verificate de catre o persoana (dreptul la interventia umana);
   ii. fiecare participant isi poate exprima punctul de vedere cu privire la rezultatul testului on-line (dreptul de a-si exprima punctul de vedere); si
   iii. fiecare participant poate contesta rezultatul testarii (dreptul de a contesta decizia).
   Aceste drepturi trebuie exercitate prin trimiterea unei solicitari argumentate la adresa de email: scoala@autototal.ro cel mai tarziu pana la data de 08.11.2023. La primirea unei asemenea cereri Organizatorul va dispune verificarea raspunsurilor de catre un angajat / colaborator extern. Daca, in urma verificarii, se va constata ca punctajul acumulat de solicitant este diferit fata de cel determinat in mod automat de sistemul Organizatorului, atunci participantul va primi punctajul correct iar clasamentul final va fi modificat in consecinta. In orice situatie, Organizatorul va comunica un raspuns la solicitarea participantului in cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii solicitarii.

   Etapa II:

   Etapa II - Probele de calificare in finala ale sectiunilor Diagnoza si Mecanica se vor desfasura la data de 18.11.2023, Cluj, compexul Wonderland, Str. Feleacu nr. 5A-H, la orele pe care Organizatorii le vor transmite concurentilor calificati.


   Proba de vopsitorie va avea loc pe 10.11.2023, intr-o locatie de tip service auto, AD Auto Total SOS. BERCENI NR. 104, SECTOR 4, in incinta IMGB Bucuresti, la orele pe care Organizatorii le vor transmite concurentilor calificati.


   Concurentii calificati din Etapa I care nu vor participa la Etapa II nu vor putea fi reprogramati in alta perioada, ei pierzand dreptul de a participa la Etapa II si implicit posibilitatea de a se califica in Etapa II a Concursului.


   Proba de diagnoza


   Etapa a 2-a a probei de diagnoza consta in sustinerea unui test scris de catre toti cei 50 de concurenti calificati din Etapa 2.

   Testul scris va fi eliminatoriu pentru sectiunea Diagnoza Auto.

   Testul scris va consta intr-un test scris tip grila in cadrul caruia participantii calificati in Etapa II vor raspunde la un numar de 45 de intrebari.

   Primii 10 concurenti care vor obtine punctajele cele mai mari la Testul scris sectiunea Diagnoza se vor califica la prima proba a etapei a III-a a concursului, Proba pupitrelor. In cazul in care exista mai multi concurenti cu punctaje egale pe ultima pozitie care da dreptul la calificare, astfel incat nu exista o departajare a ultimilor concurenti calificati, concurentii aflati la egalitate participa la o proba de baraj, care stabileste calificatii in faza urmatoare. Proba de baraj, va consta intr-un baraj de tipul "intrebarea de aur", dupa fiecare intrebare adresata cel care greseste este eliminat din concurs, procedandu-se asa pana se va ajunge la un numar de 10 concurenti ( cei deja calificati in proba Pupitrelor plus cei care se califica in urma barajului).


   Proba de mecanica


   Etapa a 2-a a probei de mecanica consta in sustinerea unui test scris de catre toti cei 50 de concurenti calificati din Etapa 2.

   Testul scris va fi eliminatoriu pentru sectiunea Mecanica Auto.

   Testul scris va consta intr-un test scris tip grila in cadrul caruia participantii calificati in Etapa II vor raspunde la un numar de 45 de intrebari.

   Primii 2 concurenti care vor obtine punctajele cele mai mari la Testul scris sectiunea Diagnoza se vor califica la prima proba a etapei a III-a a concursului, Proba pupitrelor. In cazul in care exista mai multi concurenti cu punctaje egale pe ultima pozitie care da dreptul la calificare, astfel incat nu exista o departajare a ultimilor concurenti calificati, concurentii aflati la egalitate participa la o proba de baraj, care stabileste calificatii in faza urmatoare. Proba de baraj, va consta intr-un baraj de tipul "intrebarea de aur", dupa fiecare intrebare adresata cel care greseste este eliminat din concurs, procedandu-se asa pana se va ajunge la un numar de 2 concurenti ( cel deja calificat plus cel care se califica in urma barajului).


   Proba de vopsitorie


   Etapa a II-a a probei de vopsitorie consta in sustinerea unei probe practice la care vor participa toti cei 5 concurenti calificati din etapa I. Proba practica consta in identificarea si remedierea unor probleme aparute in procesul de vopsire. Concurentilor li se atribuie, succesiv 60 de minute pentru aceasta proba. Criteriul de departajare a celor 2 concurenti care se vor califica in etapa III va fi corectitudinea executarii lucrarii, aceasta fiind decisa de catre arbitrii concursului.

   Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate in cazul unei eventuale accidentari a vreunuia dintre semifinalisti in timpul probei practice a finalei Sectiunii de Vopsitorie auto.


   Proba de vulcanizare


   Proba de vulcanizare nu va avea o etapa II de calificare in finala, cei 2 concurenti calificati in urma etapei I vor participa direct in etapa III, finala.

   Etapa III:

   Etapa III a concursului Mecanicul anului se va desfasura pe data de 18.11.2023, Cluj, compexul Wonderland, Str. Feleacu nr. 5A-H, incepand cu ora care va fi transmisa de catre Organizator concurentilor calificati.


   Proba pupitrelor- sectiunea Diagnoza

   Concurentii nu au voie sa se informeze cu privire la raspunsul corect de la vecinii de concurs sau din orice alte surse. La prima tentativa concurentul va fi avertizat de catre moderator, urmand ca la a doua tentativa sa fie exclus din concurs. Concurentii sunt anuntati in ordine descrescatoare a punctajului obtinut la etapa a II a.

   La Proba pupitrelor, cei 10 concurenti se vor afla in spatele cate unui pupitru dotat cu 3 butoane de raspuns ( A,B si C ), putand astfel selecta raspunsul considerat corect. Vor fi adresate 30 de intrebari celor 10 concurenti. Fiecare intrebare are o singura varianta de raspuns corect. Pentru fiecare raspuns corect, concurentul va primi 1 punct, fiecare abtinere si fiecare raspuns incorect vor primi -1 punct Concurentii trebuie sa raspunda la fiecare intrebare intr-un interval de 5 secunde.

   La finalul celor 30 de intrebari, castigatorii etapei sunt declarati cei doi concurenti care au intrunit cele mai mari punctaje ale etapei.

   La finalul celor 30 de intrebari, daca exista mai mult de 2 concurenti ramasi in concurs care inregistreaza punctaje egale,se va trece la probe de baraj pentru stabilirea unui numar de doi concurenti care se vor califica pentru Proba practica.

   La proba de baraj, concurentilor li se pune cate o intrebare cu o singura varianta de raspuns corect. La proba de baraj raspunsul este obligatoriu, un raspuns corect aducand calificarea pentru urmatorul pas, atata timp cat situatia de egalitate intre concurentii aflati la baraj nu persista, in timp ce un raspuns gresit aduce eliminarea din competitie. Daca situatia de egalitate persista, se vor pune intrebari pana la departajarea concurentilor.

   Proba Practica sectiunea Diagnoza ( Finala sectiunii Diagnoza)

   In cadrul probei practice, vor fi aduse doua autovehicule identice care vor prezenta aceeasi defectiune, iar cei doi finalisti vor trebui sa identifice si sa repare defectiunea intr-un interval de timp de 30 de minute. Finalistii vor trage la sorti autovehiculul pe care vor da Proba practica. Primul care va alege va fi concurentul clasat pe locul 1 la proba anterioara. Fiecarui concurent ii este atribuit prin tragere la sorti un arbitru, care va juca si rolul de posesor al masinii in cauza. Concurentul il poate chestiona pe acesta asupra modului de functionare a masinii inaintea ,in timpul si dupa survenirea defectiunii, punand intrebari menite sa scoata in evidenta cat mai multe detalii legate de posibilul defect. Arbitrii vor prezenta la inceputul probei o lista de punctaj a pasilor in care se executa procedura de reparatie. In functie de corectitudinea parcurgerii acestor pasi, concurentii vor acumula puncte sau nu. Va fi declarat castigator al Concursului Mecanicul Anului 2023 finalistul care reuseste sa porneasca primul motorul autovehiculului. In cazul in care in timpul de 30 de minute alocat probei niciunul dintre finalisti nu reuseste sa porneasca motorul autovehiculului, proba se prelungeste cu inca 15 minute. In caz ca nici dupa aceste 15 minute nici unul dintre finalisti nu reuseste sa porneasca motorul autovehiculului, castigatorul va fi desemnat de catre cei 2 arbitri in functie de punctajul acumulat de fiecare dintre finalisti in functie de grila de punctaj la expirarea perioadei de 45 de minute. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate in cazul unei eventuale accidentari a vreunuia dintre finalisti in timpul probei practice a finalei Sectiunii Diagnoza.

   Proba Practica sectiunea Mecanica Auto ( Finala sectiunii de Mecanica Auto)

   Cei 2 finalisti calificati vor avea de executat o operatiune mecanica. Va castiga cel care va termina primul operatiunea mecanica si care a urmat toti pasii corecti stabiliti de juriu.
   Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate in cazul unei eventuale accidentari a vreunuia dintre finalisti in timpul probei practice a finalei Sectiunii Mecanica.

   Proba Practica – sectiunea Vulcanizare ( Finala sectiunii de Vulcanizare)

   In cadrul probei practice cei 2 finalisti vor trebui sa dejanteze si sa monteze o anvelopa + echilibrare roata. Finalistii vor trage la sorti ordinea intrarii in proba. Finalistii vor intra succesiv in proba si vor fi cronometrati. Criteriul de departajare este timpul, astfel incat cel care termina proba cu timpul cel mai scurt si cu conditia ca operatiunile de dejantare si montare anvelopa + echilibrare roata sa fie realizate in mod corect, castiga marea finala a sectiunii.

   Proba pupitrelor la sectiunea Vopsitorie ( finala sectiunii de Vopsitorie)

   La Proba pupitrelor, cei 2 concurenti se vor afla in spatele cate unui pupitru dotat cu 3 butoane de raspuns ( A,B si C ), putand astfel selecta raspunsul considerat corect. Vor fi adresate 10 intrabari celor 2 concurenti. Fiecare intrebare are o singura varianta de raspuns corect. Pentru fiecare raspuns corect, concurentul va primi 1 punct, fiecare abtinere si fiecare raspuns incorect vor primi -1 punct. Concurentii trebuie sa raspunda la fiecare intrebare intr-un interval de 5 secunde.

   La finalul celor 10 de intrebari, daca va exista un baraj, concurentilor li se pune cate o intrebare cu o singura varianta de raspuns corect. La proba de baraj raspunsul este obligatoriu, un raspuns corect aducand calificarea pentru urmatorul pas, atata timp cat situatia de egalitate intre concurentii aflati la baraj nu persista, in timp ce un raspuns gresit aduce eliminarea din competitie. Daca situatia de egalitate persista, se vor pune intrebari pana la departajarea concurentilor.

   Premiile

   Organizatorul va oferi in cadrul Concursului "Mecanicul Anului 2023" premii concurentilor care se vor califica in finalele sectiunilor Diagnoza, Mecanica, Vulcanizare si Vopsitorie astfel:
   Cei doi concurenti calificati in finala de Diagnoza vor primi urmatoarele premii:
   Castigatorul Concursului va primi Marele premiu, constand intr-un autovehicul de tipul Hyundai NEW i10 1.2 84CP 5DR 5MT COMFORT valoare 79050 lei suma ce cuprinde valoare bun, tva si impozit premii aferent.
   Concurentul aflat pe locul doi va primi Premiul al doilea, constand intr-un tester AXONE NEMO MINI CAR - TEXA valoare 24008 lei suma ce cuprinde valoare bun, tva si impozit premii aferent. Tot concurentul de pe locul doi va primi si dreptul de a participa gratuit la un curs organizat de Scoala pentru mecanici auto AD Auto Total in anul 2024.
   Cei doi concurenti calificati in finala de Mecanica vor primi urmatoarele premii :
   Premiul pentru castigatorul finalei de la sectiunea Mecanica Auto este de 2209 Eur brut, suma ce cuprinde si impozitul premii aferent(209 Eur). Premiul I la sectiunea mecanica (2000 Eur net) va fi platibil in lei la cursul BNR din data platii.
   Concurentul aflat pe locul doi va primi drept premiu un pachet de scule de service format din: masina de gaurit si insurubat, polizor unghiular 750W, diametru disc 125 mm, 2 acumulatori de 4Ah o statie de incarcare - in valoare de 2984 lei, marca Chicago Pneumatic, suma ce cuprinde valoare bunuri, TVA si impozit premii aferent.
   Cei doi concurenti calificati in finala de Vulcanizare vor primi urmatoarele premii:
   Castigatorul premiul 1 la sectiunea Vulcanizare va primi 1097 euro, suma ce cuprinde si impozitul premii aferent Premiul I la sectiunea mecanica (1000 Eur net) va fi platibil in lei la cursul BNR din data platii. Concurentul aflat pe locul doi va primi un pachet format din: dintr-un un pistol pentru roti , patrat 1/2, cuplu 2040 Nm, 2 baterii de 5Ah si o statie de incarcare, sistem 20V, marca INGERSOLL RAND.
   Pretul pachetului este de 4364 lei, suma ce cuprinde valoare bunuri, TVA si impozit premii aferent.
   Cei doi concurenti calificati in finala de Vopsitorie vor primi urmatoarele premii
   Premiul pentru castigatorul finalei de la sectiunea Vopsitorie este de 2209 Eur brut, suma ce cuprinde si impozitul premii aferent(209 Eur). Premiul I la sectiunea Vopsitorie (2000 Eur net) va fi platibil in lei la cursul BNR din data platii.
   Premiul II consta intr-un pistol Vopsit DeVilbiss DV1, marca DE VILBISS, in valoare de 3873 LEI, suma ce cuprinde valoare bunuri, TVA si impozit premii aferent.


   Premiile in bani se vor plati in termen de 15 zile de la data desemnarii castigatorului, prin virament bancar. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. Dreptul asupra Marelui premiu apartine persoanei care castiga Concursul, iar dreptul asupra celorlalte premii vor apartine celorlalti finalisti, conform regulilor de mai sus precum si reglementarilor care vor completa prezentul Regulament. Castigatorii trebuie sa ridice premiul intr-un termen de 15 zile de la desemnarea lor drept castigatori in cadrul Concursului "Mecanicul Anului 2023". Neridicarea premiului in acest termen duce la pierderea dreptului de ridicare a premiului. Dreptul de ridicare a premiului se pierde de asemenea in caz de refuz al castigatorului de a beneficia de premiu sau de imposibilitate de validare a respectivului castigator. Pentru validarea castigatorilor este obligatoriu ca acestia sa se identifice cu actul de identitate si sa furnizeze Organizatorului datele necesare completarii tuturor declaratiilor fiscal aferente primirii premiilor. Orice nerespectare a regulamentului duce la anularea automata a rezultatului.

   Organizatorul AD Auto Total se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate Castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, fiind in sarcina exclusiva a Castigatorului.
   Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite in mod specific de acest Regulament vor fi suportate de catre Castigatori.

   Responsabilitatea

   Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru niciun motiv care ar putea determina imposibilitatea participarii concurentilor la Concursul "Mecanicul Anului 2023" sau a bunei desfasurari a activitatilor descrise in prezentul regulament, ca urmare a unor evenimente de caz fortuit sau de forta majora.

   Protectia datelor personale

   Societatea AD AUTO TOTAL S.R.L. (denumit in continuare „Operatorul”), cu sediul in Bucuresti, str. Tincani nr. 8, bl. Z18, sc. A, et. 10, ap. 66, sector 6, numar de ordine in Registrul Comertului J40/29340/1994, CUI RO 6844726, cu adresa pentru corespondenta la punctul de lucru din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 96, sector 4 - intrarea prin str. Verzisori nr. 16, este operator al datelor cu caracter personal furnizate de participantii la Concurs. Prelucrarea datelor personale ale participantilor se va realiza in temeiul si cu respectarea prevederilor legislatiei aplicabile, si in special ale Regulamentului 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (denumit in continuare „GDPR”). AD Auto Total SRL prelucreaza datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri: reclama, marketing si publicitate pentru produsele si serviciile promovate de Operator, precum si activitati de public relations. Prelucrarea datelor personale se realizeaza in temeiul consimtamantului participantilor la Concurs, liber exprimat prin completarea si trimiterea formularului de inscriere. Participantii la Concurs vor fi informati in mod detaliat cu privire la prelucrarea datelor personale, si in special cu privire la urmatoarele: identitatea si datele de contact ale operatorului; scopurile si temeiurile legale ale operatiunilor de prelucrare de date; categoriile de date prelucrate, categoriilde de destinatari; existenta unui proces decisional automat si drepturile ce revin persoanelor vizate cu privire la acest proces automat; perioada stocarii datelor; drepturile persoanelor vizate.
   Litigii

   Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.


   Comunicarea Regulamentului Concursului

   Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit pe pagina de internet a Organizatorului www.mecaniculanului.ro, precum si la data si locul unde se va organiza Etapa II si Etapa III ale Concursului.


   Organizator

   S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L.

   Reprezentat de administrator Staicu Mihai Alexandru